Thông Báo Quan Trọng

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV) - NĂM 2023

 QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV)I. QUY ĐỊNH- Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự.- Sử dụng hình...

Xem tiếp