10%
 Cảm biến chuyển động

Cảm biến chuyển động

441,000₫

490,000₫

10%
 Cảm biến chuyển động P1  Cảm biến chuyển động P1

Cảm biến chuyển động P1

531,000₫

590,000₫

10%
 Cảm biến khói  Cảm biến khói

Cảm biến khói

1,071,000₫

1,190,000₫

10%
 Cảm biến nước  Cảm biến nước

Cảm biến nước

404,100₫

449,000₫

10%
 Cảm biến rò rỉ khí gas  Cảm biến rò rỉ khí gas

Cảm biến rò rỉ khí gas

1,341,000₫

1,490,000₫

10%
 Cảm biến rung  Cảm biến rung

Cảm biến rung

441,000₫

490,000₫